0 Vergelijken
Accessoire Kwalitatief beter Goedkoper Toevoeging Familie Groen Huismerk Navulling Grootverpakking

Reinigingsset Fellowes voor tablet en e-reader

436063 EAN/UPC: 043859633357

Reinigingsset Fellowes voor tablet en e-reader

 • Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tablets en e-readers.
 • Bevat beeldschermreinigingsspray en een microvezeldoek.
 • Verwijdert vingerafdrukken.
 • Antistatisch en streepvrij.
 • Minimale alcoholinhoud minder dan 1%.
 • Gevarenaanduiding;
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P101 Houd de productverpakking of het label bij de hand als medisch advies noodzakelijk is.
 • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
 • P103 Etiket lezen voor gebruik.
 • P280 Draag veiligheidshandschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
 • P264 Handen grondig wassen na gebruik.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Zorgvuldig een aantal minuten met water uitspoelen. Contactlenzen uitnemen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
 • P337+P313 – Indien de oogirritatie aanhoudt: Medisch advies inwinnen/een arts raadplegen.
 • 1 blister x 1 set

Specificaties

Specificaties
Fabrikantcode 9930501
Artikelnummer 436063
Merk Fellowes
Kleuren Wit