0 Vergelijken
Policies

Disclaimer

Deze website biedt aan de relaties en andere bezoekers van PCI B.V. informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

PCI B.V. kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PCI B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert PCI B.V. dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, te printen, te reproduceren en te verspreiden voor niet commerciële doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en deze copyrightverklaring worden toegevoegd.